Байршил

Салбар 1 /Хүннү молл-ын 1 давхар/

Салбар 2 /Олимпик Галлериа 2 давхар/

Салбар 3 /Эко таур/